Ποια είναι τα κοινά σενάρια εφαρμογής των προειδοποιητικών ταινιών;

2020/08/24

Προειδοποιητικές ταινίεςμπορεί να θεωρηθεί ότι φαίνεται πιο συχνά στη ζωή μας, ακριβώς επειδή έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως σημάδια προειδοποιητικών αντικειμένων, διακοσμητικά αυτοκόλλητα, σχεδιασμός περιοχής γείωσης (τοίχος) και αναγνώριση ηλεκτροστατικής περιοχής κ.λπ. Είναι όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή από όλους. Λοιπόν, απλώς μάθετε το ευρύ φάσμα των χρήσεων, ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή υπό ποιες συνθήκες πρέπειπροειδοποιητικές ταινίεςνα χρησιμοποιησω;


Πρώτα απ 'όλα, οι πιο συχνές σκηνές τουπροειδοποιητικές ταινίεςείναι στα εργοστάσια. Η χρήση του μαύρου και του κίτρινουπροειδοποιητικές ταινίεςστο εργοστάσιο τα εργαστήρια καθιστούν τα εργαστήρια τακτοποιημένα και η τμηματική λειτουργία είναι πιο τυποποιημένη και ορθολογική, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον.

Το δεύτερο είναι η χρήση στο πάρκινγκ. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τώρα, υπάρχουν όλο και περισσότεροι υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Διάφοροςπροειδοποιητικές ταινίεςχρησιμοποιούνται στο χώρο στάθμευσης για να διαιρέσουν την τοποθεσία, η οποία είναι πιο τακτοποιημένη και τακτική, και υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα. Εγγύηση ασφαλείας.


Στο εργοτάξιο,προειδοποιητικές ταινίεςχρησιμοποιούνται για την επισήμανση της στάθμης του δαπέδου και των γραμμών ασφαλείας στο εξωλέμβιο του εργοταξίου, έτσι ώστε το επίπεδο του κτιρίου να μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια, και ταυτόχρονα, είναι βολικό για το προσωπικό των κατασκευών να κατευθύνει τη διευθέτηση της εργασίας.


Υπάρχει επίσης η αρένα. Στην αρένα, διάφοραπροειδοποιητικές ταινίεςχρησιμοποιούνται για να χωρίσουν τη γραμμή παιχνιδιού σε ένα κανάλι. Μετά τη χρήση, η γραμμή μπορεί να αλλάξει συνεχώς και είναι εύκολο να σκιστεί χωρίς να αφήσει υπολείμματα κόλλας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του χωραφιού μετά τη διαίρεση βαφής.